เพิ่มเพื่อน

Heliocare Oral Capsules

Attribute:

Photoprotection/Anni-Photoaging ปกป้องแสงแดด UVA/UVB Anti Oxidant

Share

ปกป้องแสงแดด UVA/UVB Anti Oxidant

จำนวน 60 เม็ด

บุคคลทั่วไปต้องการปกป้องแสงแดด

1-2 เม็ด ก่อนออกแดด ทานซ้ำ 1 เม็ด หากออกแดดนานเกิน 8 ชั่วโมง