เพิ่มเพื่อน

เวชศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ

Chelation Therapy
ฟื้นฟูหลอดเลือด ขจัดโลหะหนักออกจากร่างกาย

การตรวจแพ้อาหารแฝง
(Food Intolerace Test)

ฉีดวิตามินผิว
(IV Neutraceuticals)