เพิ่มเพื่อน

ศัลยกรรม ของเอสเธ่

ศัลยกรรมริมฝีปากบาง
(Lip Surgery)

ศัลกรรมยกมุมปาก
(Mouth Corner Lift Surgery)

ศัลยกรรมจมูกและปีกจมูก
(Rhinoplasty)

ศัลยกรรมเสริมคาง
(Augmentation Mentoplasty)

ศัลยกรรมตัดไขมันกระพุ้งแก้ม
(Bucal Fat Removal)

image

ศัลยกรรมลักยิ้ม (Dimple Creation Surgery)

ศัลยกรรมแก้ไขหูกาง

ศัลยกรรมหูกาง
(Prominent Ear Surgery)

image

ศัลยกรรมเปลือกตา
(Eyelid Surgery)

image

ศัลยกรรมยกคิ้ว
(Surgical Browlift)

ศัลยกรรมดึงหน้า
(Surgical Facelift)