Aesthe Holdings Co., Ltd.
Typically replies in a few hours
เอสเธ่คลินิกยินดีต้อนรับ
Start Chat
image
ศัลยกรรมดึงหน้า
 
คำจำกัดความ ศัลยกรรมดึงหน้า คือ การผ่าตัดโดยแพทย์ เป็นขั้นตอนการผ่าตัดเพื่อลดความหน่อยคล้อยของใบหน้าและคอ โดยการกระชับโครงสร้างที่ลึกขึ้นปรับผิวหน้าและลำคอใหม่อีกครั้ง และขจัดไขมันบริเวณที่เลือก  
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ หลังจากการทำศัลยกรรมดึงหน้า                                                                                                                
อาการบวม : แก้มสองข้าง ตั้งแต่วันที่ 3 จนถึง ระยะสองเดือน โดยเฉลี่ยแล้ว หนึ่งเดือน 
อาการชา : บริเวณแก้มและใบหน้า ตั้งแต่ชั่วคราวจนถึงถาวร อันมีสาเหตุจาก 1) ฤทธิ์ของยาชา 2) การบาดเจ็บของเส้นประสาทบริเวณใบหน้า 3) สาเหตุอื่นๆ อันเป็นผลการการผ่าตัดบริเวณกระพุ้งแก้ม 
การติดเชื้อ : เนื่องจากแผลผ่าดึงหน้า อยู่ในช่องปาก หากหลังผ่าตัดแล้ว ดูแลความสะอาดในช่องปากไม่ดีพอ ทานอาหารที่มีความเสี่ยงให้ติดเชื้อ ภูมิคุ้มกันของร่างกายผู้รับบริการไม่ดีจากสาเหตุใดๆ ย่อมทำให้เกิดการติดเชื้อของแผลและลามไปถึงในกระพุ้งแก้มได้ 
แก้มสองข้างขนาดไม่เท่ากัน : อันเนื่องจากขนาดของไขมันที่นำออกมาต่างกันบ้าง ตำแหน่งของก้อนดึงหน้าตามกายวิภาคไม่เหมือนกันหรือแม้แต่ แก้มสองข้างขนาดไม่เท่ากันอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนผ่าตัด 
ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ อันเนื่องมาจากการผ่าตัดบริเวณดังกล่าว 
 
การดูแลหลังการผ่าตัดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก อันเป็นหน้าที่ของผู้รับบริการที่จะต้องหาข้อมูล รับฟัง รับทราบ และนำไปปฏิบัติเพื่อให้เพื่อดูแลตนเองหลังการทำศัลยกรรมดึงหน้าให้เกิดความปลอดภัยและไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนไม่พึงประสงค์จากการดูแลหลังผ่าตัดที่ไม่ดีเพียงพอ อย่างไรก็ตามการปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้องหรือแม้จะถูกต้องทุกประการแล้ว ก็ยังอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอันไม่พึงประสงค์หลังผ่าตัด 
 
การดูแลตนเองหลังการผ่าตัด 
1. ประคบเย็นบริเวณแก้มทั้งสองข้างทุก 1 ชั่วโมงในช่วง 24 ชั่วโมงแรก ประคบอุ่นตั้งแต่วันที่สองจนถึงวันที่เจ็ดหลังผ่าตัด 
2. ห้ามรับประทานอาหารหมัก อาหารดอง อาหารแสลง สุกๆ ดิบๆ อาหารรสจัด อาหารหรือเครื่องดื่มร้อน 
3. บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด ตามด้วยน้ำเกลือ และตามด้วยน้ำยาบ้วนปากสูตรฆ่าเชื้อ หลังทานอาหารทุกมื้อ ทุกครั้ง 
4. ระหว่างมื้อหากต้องการบ้วนปาก ให้บ้วนด้วยน้ำเกลือ 
5. รับประทานยาฆ่าเชื้อให้ครบตามที่แพทย์สั่ง 
6. หลังจากครบ 1 เดือนหลังผ่าตัด อาจพบว่า มีก้อนแข็งบริเวณแก้ม เนื่องจากเริ่มมีการสมานแผลภายใน ให้เริ่มนวด (Scar Massage) โดยการใช้นิ้วโป้งของมือสองข้างนวดคลึงบริเวณใต้โหนกแก้ม วันละ 120 ครั้ง เพื่อให้แผลเป็นที่อยู่ด้านใน นิ่มลงเร็วขึ้น 
 
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy