Aesthe Holdings Co., Ltd.
โดยปกติจะตอบกลับภายในไม่กี่ชั่วโมง
เอสเธ่คลินิกยินดีต้อนรับ
เริ่มแชท

About us

image
คลินิกเริ่มก่อตั้งโดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านศัลยกรรมและเวชกรรมเสริมความงาม (Cosmetic Surgery and Medicine) โดยให้บริการทางการแพทย์ในรูปแบบสถานพยาบาลแบบไม่ค้างคืน (คลินิก) ใช้ชื่อว่า

“เอสเธ่คลินิกเวชกรรม Aesthe Clinic” เพื่อให้บริการทางด้านเวชกรรมและศัลยกรรมเสริมความงาม โดย เอสเธ่ คลินิกเวชกรรม โดยเน้นการศัลยกรรมเล็กเสริมความงาม ดูแลผิวพรรณ และยกกระชับ

คลินิกมีกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็น คนไทยและชาวต่างชาติที่มีความปรารถนาที่จะที่มีรูปหน้าและสัดส่วนต่าง ๆ รวมไปถึงใบหน้าที่สวยงามขึ้น โดยลูกค้าจะได้รับการบริการทางด้านการแพทย์ทั้งในส่วนของศัลยกรรมใบหน้าและเวชกรรมเสริมความงามที่ได้มาตรฐานในระดับสากล
    บริเวณภายในสถานที่คลินิกส่วนที่ออกแบบเพื่อเป็นห้องหัตถการ รวมถึงห้องผ่าตัดล้วนได้รับการออกแบบให้ได้มาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาล
    ทีมแพทย์และพยาบาลได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี พร้อมด้วยประสบการณ์และความชำนาญในสาขานี้ไม่ต่ำว่า 10 ปี จึงสามารถเชื่อมั่นได้ว่า ลูกค้าจะได้รับการบริการและการดูแลที่ถูกต้องอย่างมืออาชีพ
โดยเรามีนโยบายที่จะควบคุมและรักษามาตรฐานของการให้บริการให้อยู่ในเกณฑ์ระดับสูงอยู่เสมอรวมทั้งไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาทางด้านการแพทย์และการบริการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความพึงพอใจอย่างสูงสุดแก่ผู้รับบริการหรือลูกค้า

ทำความรู้จักคุณหมอธี เอสเธ่คลินิก

คุณหมอธี หรือ นายแพทย์ธีรภัทร์ แสงวณิช (ว.41031) แพทย์ประจำเอสเธ่คลินิกเวชกรรม จบการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รุ่นที่ 12
(เดิมชื่อ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล) จบการศึกษาเมื่อ ปี พ.ศ. 2553 และเป็นสมาชิกของแพทยสภา จนถึงปัจจุบัน


เมื่อครั้งทำงานเพิ่มพูนทักษะฯ ใช้ทุน เป็นเวลา 3 ปี คุณหมอผ่านประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลรัฐบาลหลายแห่ง ก่อนที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำคลินิกเอกชน ในต่างจังหวัดและในกรุงเทพมหานคร

ต่อมาคุณหมอธี พบว่า มีความสนใจในงานด้านเวชกรรมและศัลยกรรมเสริมความงาม โดยเฉพาะในด้านศัลยกรรมเสริมความงามนั้น คุณหมอได้ทุ่มเทเวลา และความอุตสาหะศึกษาต่อเนื่องทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อนำความรู้และเทคนิคปรับใช้ ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ด้วยความชอบและหลงใหลในด้านศัลยกรรมเสริมความงาม คุณหมอแสวงหาความรู้และมุมมองใหม่ๆที่ได้ศึกษาอย่างต่อเนื่อง สร้างทักษะและประสบการณ์ในเวชปฎิบัติ โดยเฉพาะ ศัลยกรรมริมฝีปาก ศัลยกรรมจมูก การฉีดไขมันใบหน้า รวมถึงศัลยกรรมเสริมความงามใบหน้าส่วนอื่นๆ ทำให้คุณหมอธี มีความมั่นใจ ที่จะสร้างผลงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงพอใจในสายตาของผู้รับบริการ

จึงเป็นที่มาของการสร้างเอสเธ่คลินิกเวชกรรม พร้อมห้องผ่าตัดเล็ก ซึ่งได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องจากกระทรวงสาธารณสุข และคำนึงถึงความมีมาตรฐานของวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทั้งหมดที่ใช้ รวมถึง คุณภาพที่ดีเยี่ยมของการให้บริการแก่ผู้รับบริการ

คุณหมอ ยังมีทัศนคติที่จะศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนา เทคนิควิธีการในการให้บริการด้านเวชกรรมและศัลยกรรมเสริมความงามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์มากที่สุด

image
=Education=
1998-2004 Triam Udom Suksa School, Bangkok
2004-2010 Doctor of Medicine: Faculty of Medicine, Navamindradhiraj University (Bangkok Metropolitan and Vajira Hospital), Bangkok

=Work Experience=
2010-2013 Internship at several governmental hospitals
2013-Now Aesthetic physician at private medical sectors

=Continuing Education=
2014 Certificate of Completion, having successfully completed the cognitive and skill performance criteria of the Advanced Trauma Life Support (ATLS) Student Course, according to the standards established by the Comitte on Trauma for ATLS Regional Faculty, The American College of Surgeons and The Royal College of Surgeons of Thailand. (RAJ 27-29 November 2013. Date Issued February 2014)

2014 Certificate of Completion, Advanced Cardiac Life Support (ACLS), American Heart Association, USA.

2015 Diploma of Anti-Aging and Regenerative Medicine, A4M, USA.

2015 Certificate of Attendance, 1st Neutraceutcal 2015 “Basic Neutraceutical” on 23-24 April 2015 by Thai Integrative Medical Association, held at AVANI Atrium Bangkok, Thailand.

2015 Certificate of Attendance, 13th Chelation Therapy, on 27-29 May 2015, by Thai Integrative Medical Association, held at Chaopaya Park Hotel, Thailand.

2015 Certificate Attendance, Hormone Therapy in Anti-Aging Medicine, by Thai Integrative Medical Association, Thailand.

2015 Certificate of Attendance, 5th Introduction to Practical Cell Therapy Workshop, by Thai Association of Cell Therapy, on July 9th-10th, 2015 at AVANI Atrium Bangkok, Thailand.

2015 Certificate of Attendance, in Forum “Next Is Now… Endless Aesthetic Image”, A2S Thailand.

2015 Certificate of Attendance, 5th Annual Conference of The PAN ASIA Academy of FPRS “Facial Rejuvenation and Recontouring”, International course of “Facial Rejuvenation and Recontouring”, Bangkok, Thailand.

2015 Certificate of Attendance, 1st International Masterclass of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, International course of “Facial Rejuvenation and Recontouring”, Facial Plastic and Reconstructive Surgery Association of Thailand.

2015 Certificate of Attendance, 1st Aesthetic Dermatology Academy Conference, International course of “Facial Rejuvenation and Recontouring”, Bangkok, Thailand.

2015 Certificate of Attendance, Live Surgical Demonstration of Rhinoplasty and Face-Neck Lift, PAN ASIA Academy of FPRS, Chulalongkorn Hospital, Thailand.

2015 Certificate of Attendance, Intravenous Neutraceutical Therapy in Anti-Aging Medicine, Thai Integrative Medical Association, Thailand.

2015 Certificate of Attendance, Current Issues in Dermatology 2015 “Pearls and Pitfalls in Dermatology” on 25-27 November 2015 held by Dermatological Society of Thailand (DST), Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

2015 Certificate of Attendance, Approach to Hair Loss Workshop by Dermatological Society of Thailand (DST), Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok. Thailand.

2015 Certificate of Completion, Practical Training in Rhinoplasty (Hand-On), by Dr.Viwat Tatirat (ENT-HNS-FRCOT) at Dr.V-FET Clinic, Bangkok, Thailand.

2015 Certificate of Completion, Ultrasound-Assisted Lipolysis (Hand-On) on 22nd-24th December 2015, School of Anti-Aging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University, Thailand.

2016 Certificate of Completion, Thread-lifting “New Look in Suture Lifting (Hand-On, Basic to Advance), School of Anti-Aging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University, Thailand.

2016 Practical training in double blepharoplasty and cheiloplasty

2016 Certificate of Attendance, “36th Short Course in Practical Dermatology” by Dermatological Society of Thailand (DST), Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand.

2016 Certificate of Completion, Hands-on Training in New Look Into Botulinum Toxin and Intradermal Injection, School of Anti-Aging, Mae Fah Luang University, Thailand.

2016 Certificate of Attendance, Short Course Dermatological Training for Physician, by Institute of Dermatology, Thailand.

2017 Certificate of Attendance, The 9th Thai Association and Academy of Cosmetic Surgery and Medicine (TACS2017) and Celebrating the 30th Anniversary of TACS Foundation, on April 28th-30th, 2017 held at Centara Grand at Central Plaza Ladprao, Bangkok, Thailand.

2017 Certificate of Attendance, ALL ABOUT FACELIFT: BASIC TO ADVANCE, held on 6 Aug 2017 at Rangsit University (CME 7.5), Association of Aesthetic and Anti-aging Surgery (A2S), Plaque and Declaration of Appreciation under the auspices of Rangsit University, Thailand.

2017 Certificate of Attendance, 2017 International Meeting of The 2nd ASEAN Meeting of Aesthetic Surgery and Medicine 2017 (AMAS2017) on November 2-4, 2017, held at Amari Watergate Hotel, Bangkok, Thailand.

2017 Certificate of Attendance, 8th Asian Facial Plastic Surgery Conference 2017 (8th AFPSS), “Cadaver Workshop” on 16-17 November 2017 at Chula Soft Cadaver Surgical Training Center, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand.

2017 Certificate of Attendance, 8th Asian Facial Plastic Surgery Conference 2017 (8th AFPSS), “Live Surgery for Facial Bone Contouring” on 17 November 2017 at Chula Soft Cadaver Surgical Training Center, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand.

2018 Certificate of Attendance, 2018 KCCS Fellowship Course 1 “Blepharoplasty Workshop” on February 1st-3rd, 2018 held at Seoul, South Korea.

2018 Certificate of Attendance, 2018 KCCS Fellowship Course 2 “Rhinoplasty Workshop” on March 15th-17th , 2018 held at Seoul & Busan, South Korea.

2018 Certificate of Attendance, 2018 Teaching Program of Fundamental and Safety Rhinoplasty and 31st TACS Anniversary Celebration & The 10th TACS Annual Meeting, held at Dhurakij Pundit University, Bangkok, Thailand on March 24-25, 2018 (CME 15.5)

2018 Certificate of Attendance, Aesthetic Rhinoplasty: The Art and The Science, held on 8 April 2018 at Rangsit University, Association of Aesthetic and Anti-aging Surgery (A2S), Plaque and Declaration of Appreciation under the auspices of Rangsit University, Bangkok, Thailand.

2018 Certificate of Attendance, The Forum of Adipose Tissue & Stem Cell Congress on
19th April 2018 (Cadaver Demonstration, King Chulalongkorn Memorial Hospital)
20th April 2018 (Live Surgery Demonstration, Ramathibodi Hospital)
21st&22nd April 2018 (Lectures & Key Panelist Discussions, The Hilton Sukhumvit)

2018 Certificate of Attendance, 2018 KCCS Advanced Structural Fat Grafting Workshop “SAFI” on April 25th-27th, 2018 held at Seoul Clinic, Busan, South Korea.

2018 Certificate of Attendance, The 30th Conference for 10th Anniversary of KSKCS & KCCS Live Surgery Workshop on April 28th-29th, 2017 held at Centara Grand Plaza Ladprao, Bangkok, Thailand.

2018 Certificate of Attendance, 2018 KCCS Fresh Cadaver ‘Facial’ Dissection Workshop in MANILA on May 26th-27th, 2018 held at CASSTI at Medical City, Manila, Philippines.

2018 Certificate of Attendance, The 3rd TACS Teaching Program “Asian Aesthetic Upper & Lower Blepharoplasty”, held at Dhurakij Pundit University, Bangkok, Thailand, on July 21st-22nd, 2018 (CME13.75)

2018 Certificate of Attendance, 2018 KCCS Fellowship Course 4 (Face Lift, Lipoplasty) on July 27th-29th, 2018 held at Seoul Clinic, Busan, Korea.

2018 Certificate of Attendance, 2018 KCCS Fellowship Course 6 & Pre-examination on September 7th-9th, 2018 held at Face Design Maxillofacial Plastic Surgery/Toz Apgujeong Center, Seoul, Korea.

2018 Certificate of Attendance, “The 5th Chosen Aging Face Symposium & The 33rd Conference of KSKCS&KCCS” on October 6th-7th, 2018, held at Seoul, Korea.

=Membership=
2011- Present Membership of The Medical Council of Thailand (Member No.39781)
2011 Membership of Princess Mother’s Medical Volunteer – PMMV
2015 Certificate of Membership, American Academy of Anti-Aging and Regenerative Medicine (A4M), Commence Date May 20, 2015, Membership Number 842416
2015-Present Membership of Thai Integrative Medical Association
2015-Present Membership of Thai Association of Cell Therapy
2015- Present Membership of Thai Chelation Therapy Association
2015 Having been elected as Permanent Member of Association of Aesthetics and Anti-aging Surgery of Thailand, Since 2015
2018- Present International Membership of KCCS (Korean College of Cosmetic Surgery), South Korea.
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้